Houd Kagerzoom Mooi

N.B. Deze site laadt af en toe langzaam. Daar is weinig aan te doen op dit moment. Dank voor je geduld.

N.B. Deze Website wordt niet meer onderhouden

Waarom deze website?

Een prachtig gebied

De bomen op de dijk bij de Merenwijk

De Kagerzoom is een prachtig gebied op de grens van Leiden en de gemeente Teylingen. Hier ervaar je rust, ruimte en natuur zoals op niet veel plaatsen in de Randstad te vinden zijn. Helaas kondigen zich met de regelmaat van de klok nieuwe bedreigingen aan. Het is niet eenvoudig deze oase van rust en ruimte tegen de druk van recreatie, huizenbouw en verkeersontwikkeling te beschermen. Steeds ontstaan er weer initiatieven voor  ‘ontwikkeling’. Zulke ontwikkeling is een bedreiging voor het behoud van het unieke karakter van dit gebied. In het recente verleden was er de dreiging van een grote jachthaven. Er lopen op dit moment juridische procedures rond een skeelerbaan.

Onrust en bedreiging van natuur

Groene specht op de dijk bij de Merenwijk

Helaas moet de noodklok opnieuw geluid worden voor een even kortzichtig als riskant ontwikkelingsplan van de gemeente Teylingen. De plannen zijn (alweer) zonder overleg met de bewoners rond dit gebied tot stand gekomen. Wel heeft er een enquête plaats gevonden.

Deze enquête bevestigde wat iedereen al wist: er is een overweldigende steun voor het behoud van rust en ruimte. In de brochure van het voorlopige plan wordt royaal gestrooid met de woorden rust en ruimte.  Dit plan lijkt echter een recept voor onrust en bedreiging van de natuur. Laten we met alle partijen over echte maatregelen praten om de unieke rust, ruimte en natuur in dit gebied te behouden. Deze website is bedoeld als een forum dat aan dit gesprek een bijdrage kan leveren.

Het lijkt de goede kant op te gaan

Uit betrouwbare bronnen heb ik vernomen dat de onzalige plannen om een deel van de dijk af te graven en populieren te rooien zijn teruggedraaid. Iedereen die goede informatie heeft over de huidige situatie is welkom deze informatie voor deze site aan te leveren. Uitsluitend openbare informatie kan geplaatst worden. Vertrouwelijke informatie is niet welkom.

Deze website wordt aan het eind van het jaar 2019 gesloten, tenzij er ontwikkelingen zijn waarbij deze site ook na die tijd een positieve rol kan spelen. R. de Man

Wat is hier te vinden?

Blauwborst op de Strengen

Er zijn hier bijdragen van alle betrokken en geïnteresseerde personen en organisaties te vinden, onder meer de volgende onderwerpen:

Hoe kun je bijdragen?

Dit forum wordt gemodereerd door Reinier de Man. Bijdragen kunnen aan hem worden gezonden. Er  zijn geen eisen aan de inhoud van deze bijdragen zolang ze een direct verband met het thema hebben, beargumenteerde stellingnames bevatten en en qua stijl en woordgebruik acceptabel zijn. Op alle bijdragen kan via de website gereageerd worden. Ook foto-bijdragen zijn meer dan welkom.
Meer over de uitgangspunten van deze website

Stuur je bijdrage direct aan moderator@houdkagerzoommooi.nl  of registreer je eerst als website-lid op de contactpagina.

Zend mij geen vertrouwelijke informatie, alleen informatie die u met anderen wilt delen. Dank.

Reinier de Man

Kagerzoom in de winter