Dit plan moet absoluut van tafel

 1. Het plan van de gemeente Teylingen/Bart van Dijk ontbeert tot nu toe een rationale: waarom doe je dingen, wat wil je nu eigenlijk bereiken?
 2. Het plan heeft het over beleving, over spannend? Maar wat is dat? Het lijkt iets kunstmatigs om support voor het plan te krijgen. Maar: niemand in de buurt heeft het over meer beleving of meer spannend.
 3. Dus: Luister nu eerst naar de mensen die elke dag gebruik maken van het gebied
  • ga het vee en de mensen niet mengen; dat dient geen enkel doel. Het is niet spannend, het is alleen onhandig.
  • Het is ook geen extra beleving; tenzij je het leuk vindt om elke keer na het wandelen je schoenen te ontdoen van de koeiestront. Wel beleving, maar dan een heel negatieve.
  • het mengen van dieren en mensen op het fietspad leidt er toe dat de helft van het fietspad (namelijk aan de Merenwijk kant) niet meer gebruikt gaat worden voor fietsen; immers: je wilt je fiets niet elke keer schoonmaken. Dat betekent dat op het noordelijke fietspad (langs de Grote Sloot 2x zoveel fietsverkeer gaat plaatsvinden.
  • het mengen betekent ook dat de joggers niet meer een rondje kunnen joggen; je gaat immers niet joggen door de stront
  • het mengen betekent ook dat elke gewone wandelaar minstens de helft van het wandelgebied kwijt raakt; de gewone wandelaar wil niet in de stront wandelen.
  • ik heb nog geen enkel argument gehoord waarom vee en mensen in dit gebied moeten mixen; het is echt volledige onzin. Op dit moment zie je de dieren. Je kunt ze aaien, als ze dicht genoeg bij je staan, maar zij hebben niet echt last van jou en jij niet van hun. Dat is een goede, optimale situatie.
  • Dus: dit plan moet absoluut van tafel: het dient geen enkel doel en verkleint het wandel/jog/fietsgebied drastisch. Echt een flauwekul plan!.
 4. De dijk moet niet toegankelijk worden gemaakt voor mensen; waarom:
  • ze storen het vee
  • het leidt tot privacy verlies van aanwonenden
  • het leidt tot meer onveiligheid en kans op inbraak
  • het biedt geen meerwaarde: vanaf het pad heb je alleen zicht op de tuinen van particulieren;
  • als er per sé een voetpad moet komen legt het dan aan tussen het fietspad en de sloot van de golfbaan/schapenweide.
 5. Het verwijderen van de mooie reeks populieren (zie de officiële tekening) heeft ook geen meerwaarde; het kappen van deze karakteristieke polderrij moet pas gebeuren als er een noodzaak is en dan ook nog gefaseerd. De noodzaak is er nu zeker niet.
 6. Het verlagen van de dijk, waarover is gesproken, is ook onzinnig. De dijk is juist een natuurlijke barrière tussen bebouwing en het polderlandschap. Bewoners stellen de dijk op prijs. Vanuit de polder is de dijk juist een authentiek stukje polderlandschap en het geeft minder zicht op de bebouwing en op auto’s (blik). Dus handhaaf de dijk. Het heeft geen enkele meerwaarde om dijk te verlagen.
 7. Voor het wandelen van de talloze recreanten (ouderen, met rollater, met kinderwagens) is het noodzakelijk dat de huidige fietspaden als net en schoon fietspad worden gehandhaafd. Alleen dan is het gebied goed toegankelijk. Als je toch meer voetpaden wilt, leg deze dan aan naast het huidige fietspad, tussen fietspad en golfbaansloot.
 8. Probeer het gebied niet kunstmatig ‘op te leuken’. Ik heb nog niemand gesproken die het voorstel leuk vindt; mensen vinden het ondoordacht, zonder visie, geen rationale; het voorstel maakt de huidige situatie uit het oogpunt van recreatie juist slechter.

 

Dus resumerend:

 • Geen wildroosters; gewoon scheiding van vee en mensen zoals dat nu het geval is;
 • Geen mensen op de dijk; dit leidt tot privacyverlies en meer onveiligheid;
 • geen dijkverlaging; dat leidt tot meer (ongewenst) zicht op bebouwing en blik; de dijk vervult een mooie natuurlijke barrière tussen bebouwing en polder;
 • populieren: gewoon zo houden en een plan maken wanneer eventueel (in de komende 40 jaar) moet worden vervangen (in fasen); de rij onttrekt de stad aan het gezicht;
 • Indien extra voetpaden: creëer deze tussen fietspad en golfbaansloot en zeker niet aan Merenwijkkant op de dijk.

Geef een reactie