Anoniem: Zorgen over de toon van het debat

Ik ontving verschillende reacties met kritiek op de toon en de inhoud van de website. Ik kreeg geen toestemming om deze reacties op de site te plaatsen. Er was kritiek op de toon van de website en benadrukte het belang goede contacten en communicatie met de plannenmakers te blijven onderhouden. Er werd ook naar voren gebracht dat het plan ook veel slechter had kunnen zijn.

Warner Borgeld: Reactie Kagerzoom

From: Warner Borgeld
Sent: Wednesday, February 21, 2018 1:21 PM
To: Bart van Dijk ; info@hltsamen.nl
Subject: Reactie Kagerzoom

 

Geachte Heer/Mevrouw, Geachte Heer Van Dijk,

Bijgaand treft u mijn reactie aan op de plannen voor Kagerzoom. Ik heb niet de indruk, dat de Teylinger plannen bijdragen aan een betere natuur of betere recreatie. Het gebied leent zich niet voor commerciële recreatie en de huidige recreant wil ook helemaal geen kinderboerderijachtige situaties of – taferelen. We hebben al een kinderboerderij in de wijk en daar is het heel goed en veilig toeven met de kinderen.

Graag verwijs ik u naar mijn reactie en ik spreek ook de wens uit, dat dit keer wel goed wordt geluisterd en gehandeld naar de burgers die genieten van dit gebied. Die indruk is tot nog toe nog niet aanwezig.

Vriendelijke groet,

Warner Borgeld.

Bijlagen:

2018-2-21 Commentaar naar Teylingen

2018-2-21 Voorstellen voor verbetering van Kagerzoom