Blog

Uitgelicht

Kagerzoom, Teylingen en de ‘beleving’…

Kagerzoom, Teylingen en de ‘beleving’…

De plannen van de gemeente Teylingen met de Kagerzoom worden een stuk duidelijker als je naar hun visie op het buitengebied kijkt (uit Visie op Recreatie & Toerisme, Teylingen, 2016):

 • Doel 1. verbeteren van de voorzieningen … in Teylingen in zowel het buitengebied als de kernen met als doel: ‘verhoging van de bestedingen’…..
 • Doel 2: verbeteren en versterken van het toeristisch product ……met als doel een hoge belevingswaarde van de gemeente en verhoging van de bestedingen.

Het zal dus niet zo lang meer duren of de huidige plannen ‘om de beleving’ in de Kagerzoom te vergroten, zullen worden gevolgd door plannen voor het maken van aanlegsteigers op Strengen en Tengnagel. Daarna krijgen we het verlenen van vergunningen voor koek- en zopie tenten, gevolgd door evenementen. Uiteindelijk hebben we een situatie zoals op Koudenhoorn in de zomer: heel veel boten en kratten bier, lawaai, schetterende radio’s en overal rommel.

Verdwenen is dan wat we met zijn allen willen: rust, ruimte en natuur.

Het gebied is mooi zoals het is: de dijkjes die het oude polderlandschap illustreren; de rij populieren die de stad Leiden, gezien vanuit het natuurgebied, aan het zicht onttrekken; de fietspaden die het rondje Groene Hart -via het pontje van James- koppelen aan het Duin- en Bollenlandschap. De fietspaden waarop ook kinderen, bejaarden, kinderwagens, buggies en skeeleraars ongehinderd hun weg vinden, met zicht op de koeien, schapen of ezels net achter het hek of de sloot. Waar je alleen, met familie en vrienden of met de buren even een ommetje maakt, zonder dat je naderhand de stront uit je schoenzolen hoeft te krabben, zoals kennelijk in het nieuwe plan als beleving wordt geschetst.

Ik hoorde iemand zeggen: als het Kagerzoomgebied helemaal kaal was geweest en Bart van Dijk, de projectleider namens Teylingen, had een plan gemaakt dat precies hetzelfde was als het gebied er nu uitziet, dan was hij in een zegekar rondgereden en iedereen was enthousiast geweest. Helaas: kennelijk moeten er allerhande onzinnigheden, frutsels en franjes worden toegevoegd, voor de ‘beleving’, want daar is hij toch voor betaald. Deze plannen bevatten totaal geen meerwaarde: niet voor de dieren en niet voor de mensen die er lopen of fietsen of er wonen.

Kennelijk is er geld over: maar waarom besteed je dat niet aan iets meer scheiding van de fiets- en wandelpaden, aan verbetering van de asfaltkwaliteit van het fietspad (ook voor skeeleraars prettig), aan een plan hoe je de populieren zou kunnen vervangen door nieuwe (in fases, zodat het mooie beeld gehandhaafd blijft), aan bankjes, picknickplaatsen, een paar vissteigers aan de Grote Sloot of elders, eenvoudige dingen waarbij je het huidige karakter in stand houdt.

Ik geniet van het gebied, elke dag. De openheid, de ruimte, de rust. In weer en wind maak ik een wandeling of een fietsrondje, overdag of ’s avonds. Maar ik zit er niet op te wachten om tussen de koeien of schapen door te laveren (wat voor hun ook niet plezierig is), en na thuiskomst de stront onder mijn schoenen uit te krabben of mijn fiets schoon te spuiten. Als ik dat wil ga ik wel naar Tengnagel.

Dus: houd het simpel, laat de dieren met rust in hun gebieden, en laat mensen gewoon fijn, onbezorgd en ongestoord wandelen en fietsen in dit kleine maar mooie polderlandschap.

Uitgelicht

Warner Borgeld: Het Teylingse plan voor Kagerzoom of Weg met rust en ruimte

Het Teylingse plan voor Kagerzoom, of Weg met rust en ruimte!

door Warner Borgeld

Na het plan voor een grote jachthaven in 2010 in de Broek en Simontjespolder en het aanleggen van een skeelerbaan in 2016 in de Veerpolder, lanceert de gemeente Teylingen nu het plan voor het oppimpen van de Kagerzoom, het natuurlijke recreatiegebied ten noorden van de Merenwijk.

In een enquête in 2016 vraagt de gemeente Teylingen wat men vindt en wat men wil met het gebied Kagerzoom. Dit is een prachtig initiatief van Teylingen om inspraak van de burgers te krijgen. Ongeveer 96% van de mensen die hierop reageren woont in de Merenwijk. Dit geeft wel aan hoe belangrijk de Kagerzoom is voor de Merenwijkers. Zij geven aan dat zij kiezen voor het koesteren van de huidige situatie van de Kagerzoom: de rust, de ruimte en de natuur in dit gebied. Het is de groene “achtertuin” van de Merenwijk, een ommetjes- en uitwaaigebied waar je geestelijk weer helemaal kan opladen. Wat een goed initiatief van Teylingen om te polsen wat de gebruikers voor de toekomst willen!

Recent wordt bekend dat er nieuwe plannen zijn voor Kagerzoom. Plannen die een directe bedreiging vormen voor de privacy van de bewoners langs de noordrand van de Merenwijk en die verder haaks staan op de wensen van de gebruikers, zoals zij dat hebben aangegeven bij de enquête in 2016. Het is echter niet alleen droefenis! Voor de vogelaars is er gedacht aan een vogelspothut op de Strengen. Dat is natuurlijk prachtig, vooral als de locatie van die hut wordt bepaald in samenspraak met de vogelaars, maar het moet natuurlijk geen “hangplek” worden.

Over het algemeen is dit een oppimpplan dat de rustige natuur moet commercialiseren onder het mom van kwaliteitsimpuls en versterking en bescherming van de bijzondere natuurlijke en recreatieve waarden in het gebied. Alsof invullers van de Teylinger enquête van 2016 en veel andere gebruikers en belanghebbenden behoefte hebben aan deze transformatie. In die enquête over dit gebied hebben zij immers juist aangegeven dat zij kiezen voor het koesteren van de huidige situatie, de rust, de ruimte en de natuur. Dat betekent dus niet dat alles op de schop moet! Weinigen hebben er om gevraagd om zo veel gemeenschapsgeld te investeren in iets dat ze niet willen. Bovendien wordt er al helemaal niet gesproken van een kwaliteitsimpuls van de natuur zelf.

Een van die impulsen in het plan van Teylingen is om de dijk flink te verlagen en de populieren langs het Joppepad te rooien, de hekken daar weg te halen en de doorgangen met wildroosters af te sluiten. Dit betekent dat de dieren van de kinderboerderij daar binnen de roosters vrij kunnen rondlopen en dat recreanten nu niet meer gebonden zijn aan het pad. Dit is een directe bedreiging voor de privacy van de bewoners van de noordrand van de Merenwijk.

Waarom moeten de hekken eigenlijk weg? Wie van de bewoners zou hiervoor hebben gepleit? En wie helpt de ouderen over de wildroosters? Hoe moet dat met een rollator, kinderwagen of scootmobiel?

En waarom moet de dijk eigenlijk weg? Die dijk vormt toch een prachtig, landschappelijke overgang tussen de bebouwing van de stad en het polderlandschap van Kagerzoom. Mooier kan het haast niet in een polder. En kan die dijk eigenlijk zo maar weg? Als ik de recente app “Overstroom ik?” van Rijkswaterstaat bekijk, kan de Merenwijk in het ergste geval 1,5 meter onderwater komen te staan. Dan lijkt het slechten van de dijk een heel onverstandig besluit, immers geeft deze dijk geen bescherming aan de Merenwijk? Die dijk is de peilscheiding in de waterhuishouding achter ons huis! Die dijk is daar in de tachtiger jaren aangelegd, toen de Merenwijk in aanbouw was en een dijk bouw je toch immers niet voor niets! Trouwens eind jaren tachtig is een plan voor een pad op de dijk ook al afgeschoten, want dat pad zou de privacy van de bewoners te veel schaden. Is er sindsdien wat veranderd aan onze behoefte aan onze privacy of ons recht op privacy? Ik denk van niet!!

Anoniem: Zorgen over de toon van het debat

Ik ontving verschillende reacties met kritiek op de toon en de inhoud van de website. Ik kreeg geen toestemming om deze reacties op de site te plaatsen. Er was kritiek op de toon van de website en benadrukte het belang goede contacten en communicatie met de plannenmakers te blijven onderhouden. Er werd ook naar voren gebracht dat het plan ook veel slechter had kunnen zijn.

Dit plan moet absoluut van tafel

 1. Het plan van de gemeente Teylingen/Bart van Dijk ontbeert tot nu toe een rationale: waarom doe je dingen, wat wil je nu eigenlijk bereiken?
 2. Het plan heeft het over beleving, over spannend? Maar wat is dat? Het lijkt iets kunstmatigs om support voor het plan te krijgen. Maar: niemand in de buurt heeft het over meer beleving of meer spannend.
 3. Dus: Luister nu eerst naar de mensen die elke dag gebruik maken van het gebied
  • ga het vee en de mensen niet mengen; dat dient geen enkel doel. Het is niet spannend, het is alleen onhandig.
  • Het is ook geen extra beleving; tenzij je het leuk vindt om elke keer na het wandelen je schoenen te ontdoen van de koeiestront. Wel beleving, maar dan een heel negatieve.
  • het mengen van dieren en mensen op het fietspad leidt er toe dat de helft van het fietspad (namelijk aan de Merenwijk kant) niet meer gebruikt gaat worden voor fietsen; immers: je wilt je fiets niet elke keer schoonmaken. Dat betekent dat op het noordelijke fietspad (langs de Grote Sloot 2x zoveel fietsverkeer gaat plaatsvinden.
  • het mengen betekent ook dat de joggers niet meer een rondje kunnen joggen; je gaat immers niet joggen door de stront
  • het mengen betekent ook dat elke gewone wandelaar minstens de helft van het wandelgebied kwijt raakt; de gewone wandelaar wil niet in de stront wandelen.
  • ik heb nog geen enkel argument gehoord waarom vee en mensen in dit gebied moeten mixen; het is echt volledige onzin. Op dit moment zie je de dieren. Je kunt ze aaien, als ze dicht genoeg bij je staan, maar zij hebben niet echt last van jou en jij niet van hun. Dat is een goede, optimale situatie.
  • Dus: dit plan moet absoluut van tafel: het dient geen enkel doel en verkleint het wandel/jog/fietsgebied drastisch. Echt een flauwekul plan!.
 4. De dijk moet niet toegankelijk worden gemaakt voor mensen; waarom:
  • ze storen het vee
  • het leidt tot privacy verlies van aanwonenden
  • het leidt tot meer onveiligheid en kans op inbraak
  • het biedt geen meerwaarde: vanaf het pad heb je alleen zicht op de tuinen van particulieren;
  • als er per sé een voetpad moet komen legt het dan aan tussen het fietspad en de sloot van de golfbaan/schapenweide.
 5. Het verwijderen van de mooie reeks populieren (zie de officiële tekening) heeft ook geen meerwaarde; het kappen van deze karakteristieke polderrij moet pas gebeuren als er een noodzaak is en dan ook nog gefaseerd. De noodzaak is er nu zeker niet.
 6. Het verlagen van de dijk, waarover is gesproken, is ook onzinnig. De dijk is juist een natuurlijke barrière tussen bebouwing en het polderlandschap. Bewoners stellen de dijk op prijs. Vanuit de polder is de dijk juist een authentiek stukje polderlandschap en het geeft minder zicht op de bebouwing en op auto’s (blik). Dus handhaaf de dijk. Het heeft geen enkele meerwaarde om dijk te verlagen.
 7. Voor het wandelen van de talloze recreanten (ouderen, met rollater, met kinderwagens) is het noodzakelijk dat de huidige fietspaden als net en schoon fietspad worden gehandhaafd. Alleen dan is het gebied goed toegankelijk. Als je toch meer voetpaden wilt, leg deze dan aan naast het huidige fietspad, tussen fietspad en golfbaansloot.
 8. Probeer het gebied niet kunstmatig ‘op te leuken’. Ik heb nog niemand gesproken die het voorstel leuk vindt; mensen vinden het ondoordacht, zonder visie, geen rationale; het voorstel maakt de huidige situatie uit het oogpunt van recreatie juist slechter.

 

Dus resumerend:

 • Geen wildroosters; gewoon scheiding van vee en mensen zoals dat nu het geval is;
 • Geen mensen op de dijk; dit leidt tot privacyverlies en meer onveiligheid;
 • geen dijkverlaging; dat leidt tot meer (ongewenst) zicht op bebouwing en blik; de dijk vervult een mooie natuurlijke barrière tussen bebouwing en polder;
 • populieren: gewoon zo houden en een plan maken wanneer eventueel (in de komende 40 jaar) moet worden vervangen (in fasen); de rij onttrekt de stad aan het gezicht;
 • Indien extra voetpaden: creëer deze tussen fietspad en golfbaansloot en zeker niet aan Merenwijkkant op de dijk.

Warner Borgeld: Reactie Kagerzoom

From: Warner Borgeld
Sent: Wednesday, February 21, 2018 1:21 PM
To: Bart van Dijk ; info@hltsamen.nl
Subject: Reactie Kagerzoom

 

Geachte Heer/Mevrouw, Geachte Heer Van Dijk,

Bijgaand treft u mijn reactie aan op de plannen voor Kagerzoom. Ik heb niet de indruk, dat de Teylinger plannen bijdragen aan een betere natuur of betere recreatie. Het gebied leent zich niet voor commerciële recreatie en de huidige recreant wil ook helemaal geen kinderboerderijachtige situaties of – taferelen. We hebben al een kinderboerderij in de wijk en daar is het heel goed en veilig toeven met de kinderen.

Graag verwijs ik u naar mijn reactie en ik spreek ook de wens uit, dat dit keer wel goed wordt geluisterd en gehandeld naar de burgers die genieten van dit gebied. Die indruk is tot nog toe nog niet aanwezig.

Vriendelijke groet,

Warner Borgeld.

Bijlagen:

2018-2-21 Commentaar naar Teylingen

2018-2-21 Voorstellen voor verbetering van Kagerzoom

 

Een onbegrijpelijk slecht plan

De plannen om de dijk ten noorden van de Merenwijk weg te halen vind ik onbegrijpelijk. Die dijk is een prachtige, landschappelijke scheiding tussen de rand van de stad en het open veld. Mooier kan je zo’n overgang niet bedenken. Het geeft ook de Leidenaars hun privacy, maar ook de wandelaars en fietsers hebben zo een soort van privacy.

Wat een slechte gedachte om de hekken weg te halen, wildroosters te plaatsen en de dieren er vrij los te laten lopen. Hebben deze plannenbedenkers wel eens aan ouderen en gehandicapten gedacht. Vast niet!

Teylingen propageert: Breng de natuur naar de mens toe. Zie je het voor je. Dieren die al jaren niet door het publiek mogen worden gevoerd, lopen nu samen met dat publiek in hetzelfde terrein! Groepen fietsers die op het fietspad worden gehinderd door de uitwerpselen van de dieren. Zie je het voor je? Op de racefiets zonder spatbord door een koeienvlaai. Dan komt de natuur wel heel erg naar je toe. Met dit plan jaag je de natuur weg en ook de recreatie wordt belemmerd.

Ik vind dit plan van Teylingen een slecht plan en het kost een hoop gemeenschapsgeld. Daar moet niet mee worden gesmeten! Daar moet heel zorgvuldig mee worden omgegaan. Niet alles hoeft op! En zeker niet aan een eenpersoons uitkijktoren op een plaats waar geen dagjestoerist komt. Wat een flauwe kul zo’n uitkijktoren.

Als er toch wat aan Kagerzoom moet worden gedaan, onderhoud het gebied dan eens!! We hoeven niet steeds wat nieuws te bedenken, maar doe eens wat aan onderhoud! Plaats voldoende vuilnisbakjes en plaats hier en daar een extra bankje. Laat die vuilnisbakjes ook vaak genoeg legen. Doe wat aan het regenwater dat in grote plassen op het pad blijft staan. Vlak bij de drivingrange van Kagerzoom is wel ruimte voor een picnictafel of zo. Daar hebben de mensen wat aan. Hier en daar rond het golfterrein van Kagerzoom kunnen wel wat bomen worden geplant, dat is beter dan omzagen. Als er dan nog geld over is, onderhoud het pad in de Kagerzoom. Dat asfalt is op veel plaatse helemaal versleten.

Hartelijke groet,

Anne Marie

Een doorgaande autoweg?

We zijn het helemaal eens met de stelling, dat de Kagerzoom moet blijven, zoals die is. En dat de folder van de gemeente Teylingen vol loze kreten en tegenstrijdigheden zit. En dat menging van vee met fietsers en wandelaars onwenselijke situaties oplevert.

De grootste angst, die mijn man en ik hebben, is, dat er op termijn een doorgaande autoweg aangelegd gaat worden. Wij zien verschillende aanwijzingen, dat, via een omweg, die aanleg daarvan, zowel van de gemeente Teylingen, maar wellicht ook van de gemeente Leiden, het uiteindelijke doel is.

Ik heb de websites van de gemeente Leiden en die van Teylingen uitvoerig doorgespit, en kom daar regelmatig tegen, dat de (grote) wens en noodzaak is om het Singelpark in Leiden een goede verbinding te geven met het Plassengebied ten Noorden van Leiden. Zowel de gemeente Leiden als Teylingen willen aan de randen van hun gemeenten recreatiegebieden aanleggen in bestaande natuur. En wel zodanig, dat het mogelijkheden biedt aan allerlei soorten middenstand. Zij zijn alleen bereid dáár geld in te steken, niet in natuurbehoud.

De eerste aanwijzing, dat de Kagerzoom bereikbaar moet gaan worden voor auto’s, zien wij in het aanleggen van de “calamiteitenroute” vanaf het bedrijventerrein Teylingen (bij Dekker) via het fietspad naar de ringweg van de Merenwijk. Wij zijn in de “Duinen” eerste bewoner, dus vanaf 1974, en nooit is er behoefte geweest aan zo’n uitgang. Nu is die in korte tijd aangelegd en we hebben geconstateerd, dat, tot voor kort (ik heb de afgelopen weken niet meer gekeken), er geen verbodsborden voor auto’s zijn aangebracht en het paaltje in het midden van de uit/toegang met gemak links- en rechtsom door auto’s gepasseerd wordt. We hebben de gemeente Teylingen hierop schriftelijk gewezen, maar nooit bericht terugontvangen, dat de borden geplaatst zijn.

Maar doorslaggevend is uiteindelijk toch de informatie, die we op de websites van beide gemeenten hebben aangetroffen. Het mogelijk aanleggen van een doorgaande weg. In dat geval wordt dan ook de mogelijkheid geschapen, dat autoverkeer vanaf de A4 de route door de Merenwijk als sluiproute gaat gebruiken om snel op de A44 te komen (en omgekeerd natuurlijk ook). We moeten er niet aan denken.

Bijgaand doe ik een document, waarin ik enkele teksten heb opgenomen (gekopieerd) vanaf de websites van de gemeenten Teylingen en Leiden.

Met vriendelijke groeten,
Cécile en Rino Verhoeven
Leiden

Suggesties voor een beter proces

Heden verzonden via de website van het Kagerzoomproject.

Procesfouten leiden tot wantrouwen

Het discussieproces rond de vormgeving van het Kagerzoomgebied loopt niet goed. Dat is jammer, want er zijn best veel maatregelen die door (bijna) alle partijen als zinvolle verbeteringen zullen worden gezien. Maar er zijn ernstige fouten in het proces rond dit project gemaakt. Als gevolg daarvan is er nogal wat wantrouwen ontstaan, vooral aan de kant van de bewoners aan de rand van de Merenwijk en aan de kant van verschillende ‘gebruikers’ zoals hondenbezitters, wandelaars en fietsers. Nu weet u ook wel dat het herstellen van beschaamd vertrouwen ongeveer tien keer zoveel tijd kost als het ooit gekost heeft om het te creëren.

Het kan beter

Toch geef ik  u de volgende ideeën ter overweging:

Openheid

Wees volledig open over de alle informatie die in dit proces uitgewisseld wordt:

 • alle verslagen van elk overleg, de identiteit van de uitgenodigde deelnemers en alle behandelde stukken op de website van het project. Doet u dat niet, dan gaat men snel denken dat er geheimzinnige processen op de achtergrond spelen.
 • laat alle reacties die via de website binnenkomen integraal aan iedereen zien, zoals bij de meeste van dit soort websites gebruikelijk is. Op die manier weten de ‘insprekers’ ook van elkaar welke standpunten er worden ingenomen. Doet u dat niet, dan ontstaat de indruk dat u de vrije hand wilt hebben in het samenvatten en selecteren van reacties en dat u gewoon weglaat wat u niet bevalt.
 • Maak inzichtelijk hoe u met de ‘gele briefjes’ van discussiebijeenkomsten omgaat. Doet u dat niet, dan wordt er snel gedacht: die gooien de briefjes weg die niet in hun straatje passen.

 

Concrete taal

Beantwoord concrete vragen met concrete antwoorden:

 • Als mensen op details van de visieschets reageren (zoals de aanleg van een pad, de verlaging van een dijk, het natmaken van een gebied), geef dan ook een concreet antwoord en volsta niet met de dooddoener “Dit is maar een heel voorlopige visie. Dit is nog geen plan. Dus u hoeft zich nergens zorgen over te maken.” Anders neemt het wantrouwen hand over hand toe en wordt er al snel gedacht: “die lui in Teylingen verbergen zich achter wollige taal en intussen worden er vergaande besluiten voorbereid.”
 • Geef in uw antwoorden aan op welke informatie, welke doelstellingen, vooronderstellingen en redeneringen de (details in de) visieschets zijn gebaseerd. Nu ontstaat de indruk dat er helemaal geen duidelijke doelstellingen en duidelijke informatie bestaan. Men voelt zich uitgeleverd aan totale willekeur.

Als u (uw projectleider) zich aan deze suggesties houdt, dan zult u verbaasd zijn over hoe snel alle partijen het eens kunnen worden. Doet u dat niet, dan zullen er nog veel meer en nog wildere indianenverhalen ontstaan. Er zal gezegd worden dat er machtige financiële belangen en carrières van politici op de achtergrond spelen, dat het plan al tot in de kleinste details vastligt en dat het met wat schijnoverleg nog even doorgedrukt moet worden.

Of kiest u voor het creëren van nog meer wantrouwen?

Het huidige projectmanagement is een uitstekend recept voor het creëren van wantrouwen. Wilt u dat?

Is het gedaan met de privacy?

Uit mijn brief aan de Wethouders Damen en Strijk

 

Geachte mevrouw Damen en mijnheer Strijk,

De plannen voor het oppimpen van de Kagerzoom door de gemeente Teylingen raken de privacy en de mobiliteit van de Merenwijkers. Ik vroeg ik mij af, hoe het mogelijk is dat de gemeente Teylingen zo “te keer” kan gaan in de Kagerzoom, een gebied dat menig Merenwijker als zijn of haar “achtertuin” ziet. Is een deel van Kagerzoom niet Leids? Hoe komt het dan, dat de bewoners niet zijn geïnformeerd door de gemeente Leiden?

Gedaan met de privacy?

In de Teylinger plannen wordt de dijk direct ten noorden van de Merenwijk geslecht en worden gezonde populieren gekapt. Die dijk is in de tweede helft van de vorige eeuw aangelegd, toen de Merenwijk in aanbouw was. Navraag bij het Hoogheemraadschap wijst uit, dat deze dijk bij hen niet meer als dijk functioneert, maar als peilscheiding tussen twee water niveaus. Voor de bewoners van de “Duinen, Dalen, Forellen en Karpers” is deze dijk wel functioneel, namelijk als een borg voor privacy. Deze privacy is in de zeventiger/tachtiger jaren aan deze bewoners gegarandeerd. Een gepland fietspad op de dijk is door deze garantie achter de dijk aangelegd. In het plan van de gemeente Teylingen wordt deze verworven privacy ernstig geweld aangedaan.

Gebruikers willen rust en ruimte

In september 2016 heeft de gemeente Teylingen een enquête over dit gebied georganiseerd en ongeveer 95% van de respondenten waren woonachtig in de Merenwijk. In de antwoorden van deze enquête is de wens naar voren bracht van rust en ruimte in het landschap van Kagerzoom. De gemeente Teylingen wil echter het geheel op de schop nemen. Het organiseren van een enquête was natuurlijk een prachtig initiatief van Teylingen, maar dat bindt hen natuurlijk wel tot iets. Nadien zijn wij Merenwijkers heel laat pas op 23 januari door Teylingen in het Regenboogcentrum op de hoogte gebracht van hun nieuwe plannen rond Kagerzoom. Plannen die totaal afwijken van de wens van de gebruiker en totaal afwijken van het resultaat van de enquête. Hierdoor groeit het protest in de wijk. De aangehangen brief hebben we op 12 februari ontvangen en gelukkig kunnen we weer onze wensen kenbaar maken. Maar of er naar ons wordt geluisterd, is maar afwachten.

Kwaliteitsimpuls?

Elke ochtend fietsen forensen en ouders met schoolkinderen via het Joppepad aan de noordrand van de Merenwijk door de Kagerzoom naar hun werk en school en dat is een vlotte, leuke en veilige route. In het weekend wordt deze route veel gebruikt door recreërende fietsers.

De gemeente Teylingen heeft echter plannen om de natuur in de Kagerzoom hier met een “kwaliteitsimpuls” te ontwikkelen en, volgens hun plan, de bijzondere natuurlijke en recreatieve waarden in het gebied de komende jaren te versterken en te beschermen. Dat versterken van de natuur moet je wel met een korrel zout nemen, een flinke korrel zelfs! We hebben hier in de Merenwijk veel argwaan tegen de plannen, want de Kagerzoom ligt vlak achter onze wijk.

Nu beren op de weg, straks koeien!

Ik vrees voor de begaanbaarheid van het pad achter onze wijk, het Joppepad. Als ik het goed heb begrepen, wil men het hek tussen het fietspad en de dijk weghalen waardoor de beesten, die normaal gesproken achter het hek grazen, in het plan vrij mogen rondlopen tussen wildroosters. Dus de kans bestaat, dat de fietser een koe tegenkomt op zijn of haar pad. En als het geen koe is, dan is het misschien wel zijn of haar “visitekaartje”. Kortom het Teylinger plan beperkt en frustreert de fietser in grote mate.

Dan heb ik het nog niet gehad over andere gebruikers van het Joppepad, zoals ouderen die minder goed ter been zijn, voor wie een wildrooster een onoverkoombare barrière is, of mensen met een kinderwagen of een rollator. Zo’n rollator gebruik je ook in huis en dat bevordert de hygiëne natuurlijk niet! Ook jongeren die lekker om de golfbaan willen skeeleren of hardlopers worden gefrustreerd door roosters en vlaaien.

Samenvatting

De plannen van de gemeente Teylingen bedreigen de privacy van de bewoners aan de noordrand van de Merenwijk, beperken de mobiliteit van de gebruikers van het Joppepad en komt de natuur van de Kagerzoom niet ten goede. Het plan staat haaks op de uitkomst van de enquête van 2016.

 

Informatief.

Qua informatie kan ik u verwijzen naar de zeer informatieve site www.houdkagerzoommooi.nl of de site van Teylingen www.kagerzoom.info.

Ik hoop dat ik u juist heb geïnformeerd en ik hoop dat u als politicus wat kan doen aan deze vreemde en voor de Merenwijkers ongewenste ontwikkeling.

Ik hoop dat u wat heeft aan deze mail, want nu zijn er weer ‘beren’ op de weg en straks koeien!

Met vriendelijke groet,

Warner Borgeld.

Rivierforel 47

2318MG Leiden

 

P.S.
Een soortgelijk schrijven heb ik op 9 februari 2018 aan de Fietsersbond Leiden toegezonden.
Brief aan de Fietsersbond

 

Een bijzondere Hollandse omgeving

Ik woon al vele jaren in het buitenland en ben me bij bezoek aan Nederland door de jaren heen steeds meer bewust geworden van de verdwijnende natuur en het oorspronkelijke landschap in Nederland.

Bij familiebezoek op de Rivierforel in Leiden realiseer ik me altijd wat een bijzondere Hollandse omgeving het is, waar ik nog kan genieten van de rust, het water en de wind in de bomen. Het zou bijzonder triest zijn als dit tijdloze lokale landschap zou verdwijnen, zowel voor de lokale bewoners als ook bezoekers aan de regio. Denkend aan nu en de toekomst hoop ik dan ook dat de voorgenomen plannen van de gemeente Warmond niet zullen worden doorgevoerd.

 

Arthur Neele, Londen, UK

In gesprek met de projectleider

Mijn E-mail van 29-01-2018

Geachte Heer Van Dijk,

Op 23 januari organiseerde u, of althans de gemeente Teylingen, een informatieavond voor uw project Kagerzoom. De waarschuwingstijd voor deze informatieavond was 8 dagen, terwijl dit een heel, heel belangrijk onderwerp is voor de mensen woonachtig in de Merenwijk. Zelf heb ik de indruk, dat deze uitnodiging pas werd verstuurd, nadat ik u op 14 januari een mail over deze zaak heb gestuurd. Dit gevoel wordt nog eens sterk aangewakkerd door het late tijdstip van verzenden van de uitnodiging op 15 januari, n.l. niet tijdens gewone werkuren, maar tegen half negen in de avond. Het geeft het gevoel, dat hoe later we de Merenwijk waarschuwen, des te minder last we van hen zullen hebben. De boeking van het centrum de Regenboog door HLT is toch al in de herfst gebeurd, dus de datum stond toen ook al vast! Maar de belanghebbenden op de hoogte stellen, dat gebeurde dus niet!

Dat de HLT weet hoe mensen geïnformeerd  moeten worden, blijkt uit de vooraankondiging voor een zendmast voor mobiele telefonie van de provider Vodafone. Ik kreeg op 13 september jl. de informatie voor een inloop informatie op 9 oktober. Zo kan het dus ook. Overigens staat die antenne niemand in de weg en zal hij veel goeds gaan doen voor met name mensen in Warmond.

Uw plan om de Kagerzoom naar uw hand te zetten stuit natuurlijk op veel weerstand bij de Merenwijkers en dat werd natuurlijk ook verwacht. Ik geloof niet dat u en de uwen zo naïef zijn, dat dit niet werd verwacht. Het plan zoals dat werd gepresenteerd, lijkt te steunen op een gedegen onderzoek (“Dit ontwikkelplan is gemaakt voor en door gebruikers en belanghebbenden: inwoners, omwonenden uit de Merenwijk …….”), maar de opkomst en de stemming in het centrum de Regenboog gaf duidelijk aan, dat de mooie woorden in de presentatie niet kloppen met de realiteit: de inwoners, omwonenden uit de Merenwijk waren duidelijk verrast door deze drastische plannen. Van de grote aantallen mensen die op de enquête van Teylingen hebben gereageerd, is duidelijk een a-selecte groep ondemocratisch gebruikt voor de ontwikkeling van deze plannen en het is nog maar de vraag of er werkelijk naar dit “selecte” gezelschap is geluisterd.

De plannen van u en de andere medewerkers van Arcadis doen geloven, dat iedereen kan gaan genieten, maar realiseert u zich dat de fietsende recreant helemaal niet geniet van dat loslopende vee en zijn uitwerpselen op zijn toeristische route. En de recreant die graag een rondje Kagerzoom wandelt, hardloopt of skeelert, komt ook bedrogen uit, want de route is door dezelfde uitwerpselenbarrière ongeschikt gemaakt voor hun recreatie. De ouderen en gehandicapten staan helemaal in hun hemd, want zij kunnen eigenlijk nergens meer terecht in de vernieuwde Kagerzoom, maar onder de ontwerpers zullen wel geen ouderen en gehandicapten zijn! Dat plan voor loslopend vee is toch een plan dat meer beperkingen voor de recreant opwerpt, dan dat het een verrijking oplevert!

Met mij zijn vele Merenwijkers blij, dat ze zich konden laten horen op die avond van 23 januari. Maar met mij vragen zij zich ook af, of al die gele papiertjes wel worden gebruikt, of dat ze een mooi gebaar vormen waar niets mee gebeurt. Wij zijn in het voortraject al zo gepasseerd, dat deze mogelijkheid van suggesties ook heel goed een loos gebaar kan zijn. Wie weet en hoe kunnen we het weten? Het vertrouwen is toch al geschonden.

Mag ik u wijzen op de website www.houdkagerzoommooi.nl voor een scala van meningen van Merenwijkers. Ik hoop dat u er uw voordeel mee doet, een voordeel dat past in de wens van de bewoners van de Merenwijk. Het geld dat de gemeente gekregen heeft van de provincie, kan veel beter worden gebruikt voor een echt waardevolle kwaliteitsimpuls. Dat geld kan b.v. gebruikt worden voor het onderhoud van de huidige faciliteiten, zoals onderhoud van het huidige fietspad, de afwatering van het bestaande fietspad, het onderhoud van de bomen en plaatsing van wat meer afvalbakken om zwerfafval tegen te gaan. Ook een kleine uitbreiding van het aantal bankjes met een prullenbak op Kagerzoom zou een verbetering zijn.

Het kan natuurlijk zijn, dat ik het helemaal bij het verkeerde eind heb. Graag krijg ik van u antwoord op de vragen, problemen, of situaties, die ik in deze mail aan de orde heb gesteld.

Vriendelijke groet,

Warner Borgeld.

Het antwoord van de projectleider is nog niet openbaar

De heer van Dijk heeft een persoonlijk antwoord gestuurd, maar staat niet toe dat dat op de website wordt geplaatst.

_____

Do not remove the trees!

Beautiful trees

I was most distressed to hear about the plan to remove the trees and change the character of the parkland behind the Rivierforel in Leiden.  As a visitor to the Netherlands from Canada, I have enjoyed many hours walking along the canal and listening to the wind and to the birds in the trees. The trees provide beauty as well as shelter, shade, and important habitat for birds and insects.  I consider the area a rare natural refuge in an otherwise densely populated, urbanised country.

a rare refuge

The positive health benefits of spending time in natural landscapes are well-documented; in a small country with few natural areas, it seems counterintuitive and ill-advised to destroy or alter natural parkland.  Changing the extant landscape and land use would be devastating not only to the local wildlife, but to the residents and visitors who benefit from spending time in this beautiful, natural, and peaceful area.

Laura Cottrell
Vancouver Canada