Brief 9 februari aan Fietsersbond

Geachte Heer/Mevrouw,,
Met de plannen voor het oppimpen van de Kagerzoom door de gemeente Teylingen moest
ik meteen aan de fietsersbond denken. Elke ochtend fietsen forensen en ouders met
schoolkinderen via het Joppepad aan de rand van de Kagerzoom naar hun werk en school en
dat is een vlotte, leuke en veilige route. In het weekend wordt deze route veel gebruikt door
recreërende fietsers. De gemeente Teylingen heeft echter plannen om de natuur in de
Kagerzoom hier met een “kwaliteitsimpuls” te ontwikkelen en de de bijzondere natuurlijke
en recreatieve waarden in het gebied de komende jaren te versterken en te beschermen.
Dat versterken van de natuur moet je wel met een korrel zout nemen, een flinke korrel zelfs!
We hebben hier in de Merenwijk veel argwaan tegen de plannen, want de Kagerzoom ligt
vlak achter onze wijk. Nadat er in september 2016 een enquête over dit gebied is geweest
en ongeveer 95% van de respondenten in de antwoorden van deze enquête de wens naar
voren bracht van rust en ruimte in het landschap van Kagerzoom, wil de gemeente Teylingen
het geheel op de schop nemen. Het organiseren van een enquête was natuurlijk een
prachtig initiatief van Teylingen, maar dat bindt hen natuurlijk wel tot iets. Wij zijn in de wijk
heel laat op de hoogte gebracht van de nieuwe ontwikkelingen rond Kagerzoom, die totaal
afwijken van de wens van de gebruiker. Hierdoor groeit het protest in de wijk. De
aangehangen brief schijnen we binnenkort te gaan ontvangen en gelukkig kunnen we weer
onze wensen kenbaar maken.

Ik stuur u deze mail, omdat ik vrees voor de begaanbaarheid van het pad achter onze wijk,
het Joppepad. Als ik het goed heb begrepen, wil men het hek tussen het fietspad en de dijk
weghalen waardoor de beesten die normaalgesproken achter het hek grazen, in het plan vrij
rondlopen mogen tussen wildroosters. Dus de kans bestaat, dat de fietser een koe
tegenkomt op zijn of haar pad. En als het geen koe is, dan is het misschien wel zijn of haar
“visitekaartje”. Kortom het Teylinger plan beperkt en frustreert de fietser in grote mate.

Qua informatie kan ik u verwijzen naar de zeer informatieve site
www.houdkagerzoommooi.nl of de site van Teylingen www.kagerzoom.info.
Ik hoop dat ik u juist heb geïnformeerd en als u commentaar heeft op dit snode plan, kan u
het kwijt op www.kagerzoom.info, maar dan weet ik niet of er wat mee gebeurt. U kan uw
opmerkingen of commentaar ook kwijt op www.houdkagerzoommooi.nl . Dat doet u door
uw commentaar te sturen naar reinier@rdeman.nl.

Ik hoop dat u wat heeft aan deze mail, want nu er zijn beren op de weg en straks koeien!

Hartelijke groet,
Warner Borgeld.