Anoniem: Zorgen over de toon van het debat

Ik ontving verschillende reacties met kritiek op de toon en de inhoud van de website. Ik kreeg geen toestemming om deze reacties op de site te plaatsen. Er was kritiek op de toon van de website en benadrukte het belang goede contacten en communicatie met de plannenmakers te blijven onderhouden. Er werd ook naar voren gebracht dat het plan ook veel slechter had kunnen zijn.

Een onbegrijpelijk slecht plan

De plannen om de dijk ten noorden van de Merenwijk weg te halen vind ik onbegrijpelijk. Die dijk is een prachtige, landschappelijke scheiding tussen de rand van de stad en het open veld. Mooier kan je zo’n overgang niet bedenken. Het geeft ook de Leidenaars hun privacy, maar ook de wandelaars en fietsers hebben zo een soort van privacy.

Wat een slechte gedachte om de hekken weg te halen, wildroosters te plaatsen en de dieren er vrij los te laten lopen. Hebben deze plannenbedenkers wel eens aan ouderen en gehandicapten gedacht. Vast niet!

Teylingen propageert: Breng de natuur naar de mens toe. Zie je het voor je. Dieren die al jaren niet door het publiek mogen worden gevoerd, lopen nu samen met dat publiek in hetzelfde terrein! Groepen fietsers die op het fietspad worden gehinderd door de uitwerpselen van de dieren. Zie je het voor je? Op de racefiets zonder spatbord door een koeienvlaai. Dan komt de natuur wel heel erg naar je toe. Met dit plan jaag je de natuur weg en ook de recreatie wordt belemmerd.

Ik vind dit plan van Teylingen een slecht plan en het kost een hoop gemeenschapsgeld. Daar moet niet mee worden gesmeten! Daar moet heel zorgvuldig mee worden omgegaan. Niet alles hoeft op! En zeker niet aan een eenpersoons uitkijktoren op een plaats waar geen dagjestoerist komt. Wat een flauwe kul zo’n uitkijktoren.

Als er toch wat aan Kagerzoom moet worden gedaan, onderhoud het gebied dan eens!! We hoeven niet steeds wat nieuws te bedenken, maar doe eens wat aan onderhoud! Plaats voldoende vuilnisbakjes en plaats hier en daar een extra bankje. Laat die vuilnisbakjes ook vaak genoeg legen. Doe wat aan het regenwater dat in grote plassen op het pad blijft staan. Vlak bij de drivingrange van Kagerzoom is wel ruimte voor een picnictafel of zo. Daar hebben de mensen wat aan. Hier en daar rond het golfterrein van Kagerzoom kunnen wel wat bomen worden geplant, dat is beter dan omzagen. Als er dan nog geld over is, onderhoud het pad in de Kagerzoom. Dat asfalt is op veel plaatse helemaal versleten.

Hartelijke groet,

Anne Marie

Een doorgaande autoweg?

We zijn het helemaal eens met de stelling, dat de Kagerzoom moet blijven, zoals die is. En dat de folder van de gemeente Teylingen vol loze kreten en tegenstrijdigheden zit. En dat menging van vee met fietsers en wandelaars onwenselijke situaties oplevert.

De grootste angst, die mijn man en ik hebben, is, dat er op termijn een doorgaande autoweg aangelegd gaat worden. Wij zien verschillende aanwijzingen, dat, via een omweg, die aanleg daarvan, zowel van de gemeente Teylingen, maar wellicht ook van de gemeente Leiden, het uiteindelijke doel is.

Ik heb de websites van de gemeente Leiden en die van Teylingen uitvoerig doorgespit, en kom daar regelmatig tegen, dat de (grote) wens en noodzaak is om het Singelpark in Leiden een goede verbinding te geven met het Plassengebied ten Noorden van Leiden. Zowel de gemeente Leiden als Teylingen willen aan de randen van hun gemeenten recreatiegebieden aanleggen in bestaande natuur. En wel zodanig, dat het mogelijkheden biedt aan allerlei soorten middenstand. Zij zijn alleen bereid dáár geld in te steken, niet in natuurbehoud.

De eerste aanwijzing, dat de Kagerzoom bereikbaar moet gaan worden voor auto’s, zien wij in het aanleggen van de “calamiteitenroute” vanaf het bedrijventerrein Teylingen (bij Dekker) via het fietspad naar de ringweg van de Merenwijk. Wij zijn in de “Duinen” eerste bewoner, dus vanaf 1974, en nooit is er behoefte geweest aan zo’n uitgang. Nu is die in korte tijd aangelegd en we hebben geconstateerd, dat, tot voor kort (ik heb de afgelopen weken niet meer gekeken), er geen verbodsborden voor auto’s zijn aangebracht en het paaltje in het midden van de uit/toegang met gemak links- en rechtsom door auto’s gepasseerd wordt. We hebben de gemeente Teylingen hierop schriftelijk gewezen, maar nooit bericht terugontvangen, dat de borden geplaatst zijn.

Maar doorslaggevend is uiteindelijk toch de informatie, die we op de websites van beide gemeenten hebben aangetroffen. Het mogelijk aanleggen van een doorgaande weg. In dat geval wordt dan ook de mogelijkheid geschapen, dat autoverkeer vanaf de A4 de route door de Merenwijk als sluiproute gaat gebruiken om snel op de A44 te komen (en omgekeerd natuurlijk ook). We moeten er niet aan denken.

Bijgaand doe ik een document, waarin ik enkele teksten heb opgenomen (gekopieerd) vanaf de websites van de gemeenten Teylingen en Leiden.

Met vriendelijke groeten,
Cécile en Rino Verhoeven
Leiden

Suggesties voor een beter proces

Heden verzonden via de website van het Kagerzoomproject.

Procesfouten leiden tot wantrouwen

Het discussieproces rond de vormgeving van het Kagerzoomgebied loopt niet goed. Dat is jammer, want er zijn best veel maatregelen die door (bijna) alle partijen als zinvolle verbeteringen zullen worden gezien. Maar er zijn ernstige fouten in het proces rond dit project gemaakt. Als gevolg daarvan is er nogal wat wantrouwen ontstaan, vooral aan de kant van de bewoners aan de rand van de Merenwijk en aan de kant van verschillende ‘gebruikers’ zoals hondenbezitters, wandelaars en fietsers. Nu weet u ook wel dat het herstellen van beschaamd vertrouwen ongeveer tien keer zoveel tijd kost als het ooit gekost heeft om het te creëren.

Het kan beter

Toch geef ik  u de volgende ideeën ter overweging:

Openheid

Wees volledig open over de alle informatie die in dit proces uitgewisseld wordt:

 • alle verslagen van elk overleg, de identiteit van de uitgenodigde deelnemers en alle behandelde stukken op de website van het project. Doet u dat niet, dan gaat men snel denken dat er geheimzinnige processen op de achtergrond spelen.
 • laat alle reacties die via de website binnenkomen integraal aan iedereen zien, zoals bij de meeste van dit soort websites gebruikelijk is. Op die manier weten de ‘insprekers’ ook van elkaar welke standpunten er worden ingenomen. Doet u dat niet, dan ontstaat de indruk dat u de vrije hand wilt hebben in het samenvatten en selecteren van reacties en dat u gewoon weglaat wat u niet bevalt.
 • Maak inzichtelijk hoe u met de ‘gele briefjes’ van discussiebijeenkomsten omgaat. Doet u dat niet, dan wordt er snel gedacht: die gooien de briefjes weg die niet in hun straatje passen.

 

Concrete taal

Beantwoord concrete vragen met concrete antwoorden:

 • Als mensen op details van de visieschets reageren (zoals de aanleg van een pad, de verlaging van een dijk, het natmaken van een gebied), geef dan ook een concreet antwoord en volsta niet met de dooddoener “Dit is maar een heel voorlopige visie. Dit is nog geen plan. Dus u hoeft zich nergens zorgen over te maken.” Anders neemt het wantrouwen hand over hand toe en wordt er al snel gedacht: “die lui in Teylingen verbergen zich achter wollige taal en intussen worden er vergaande besluiten voorbereid.”
 • Geef in uw antwoorden aan op welke informatie, welke doelstellingen, vooronderstellingen en redeneringen de (details in de) visieschets zijn gebaseerd. Nu ontstaat de indruk dat er helemaal geen duidelijke doelstellingen en duidelijke informatie bestaan. Men voelt zich uitgeleverd aan totale willekeur.

Als u (uw projectleider) zich aan deze suggesties houdt, dan zult u verbaasd zijn over hoe snel alle partijen het eens kunnen worden. Doet u dat niet, dan zullen er nog veel meer en nog wildere indianenverhalen ontstaan. Er zal gezegd worden dat er machtige financiële belangen en carrières van politici op de achtergrond spelen, dat het plan al tot in de kleinste details vastligt en dat het met wat schijnoverleg nog even doorgedrukt moet worden.

Of kiest u voor het creëren van nog meer wantrouwen?

Het huidige projectmanagement is een uitstekend recept voor het creëren van wantrouwen. Wilt u dat?

Is het gedaan met de privacy?

Uit mijn brief aan de Wethouders Damen en Strijk

 

Geachte mevrouw Damen en mijnheer Strijk,

De plannen voor het oppimpen van de Kagerzoom door de gemeente Teylingen raken de privacy en de mobiliteit van de Merenwijkers. Ik vroeg ik mij af, hoe het mogelijk is dat de gemeente Teylingen zo “te keer” kan gaan in de Kagerzoom, een gebied dat menig Merenwijker als zijn of haar “achtertuin” ziet. Is een deel van Kagerzoom niet Leids? Hoe komt het dan, dat de bewoners niet zijn geïnformeerd door de gemeente Leiden?

Gedaan met de privacy?

In de Teylinger plannen wordt de dijk direct ten noorden van de Merenwijk geslecht en worden gezonde populieren gekapt. Die dijk is in de tweede helft van de vorige eeuw aangelegd, toen de Merenwijk in aanbouw was. Navraag bij het Hoogheemraadschap wijst uit, dat deze dijk bij hen niet meer als dijk functioneert, maar als peilscheiding tussen twee water niveaus. Voor de bewoners van de “Duinen, Dalen, Forellen en Karpers” is deze dijk wel functioneel, namelijk als een borg voor privacy. Deze privacy is in de zeventiger/tachtiger jaren aan deze bewoners gegarandeerd. Een gepland fietspad op de dijk is door deze garantie achter de dijk aangelegd. In het plan van de gemeente Teylingen wordt deze verworven privacy ernstig geweld aangedaan.

Gebruikers willen rust en ruimte

In september 2016 heeft de gemeente Teylingen een enquête over dit gebied georganiseerd en ongeveer 95% van de respondenten waren woonachtig in de Merenwijk. In de antwoorden van deze enquête is de wens naar voren bracht van rust en ruimte in het landschap van Kagerzoom. De gemeente Teylingen wil echter het geheel op de schop nemen. Het organiseren van een enquête was natuurlijk een prachtig initiatief van Teylingen, maar dat bindt hen natuurlijk wel tot iets. Nadien zijn wij Merenwijkers heel laat pas op 23 januari door Teylingen in het Regenboogcentrum op de hoogte gebracht van hun nieuwe plannen rond Kagerzoom. Plannen die totaal afwijken van de wens van de gebruiker en totaal afwijken van het resultaat van de enquête. Hierdoor groeit het protest in de wijk. De aangehangen brief hebben we op 12 februari ontvangen en gelukkig kunnen we weer onze wensen kenbaar maken. Maar of er naar ons wordt geluisterd, is maar afwachten.

Kwaliteitsimpuls?

Elke ochtend fietsen forensen en ouders met schoolkinderen via het Joppepad aan de noordrand van de Merenwijk door de Kagerzoom naar hun werk en school en dat is een vlotte, leuke en veilige route. In het weekend wordt deze route veel gebruikt door recreërende fietsers.

De gemeente Teylingen heeft echter plannen om de natuur in de Kagerzoom hier met een “kwaliteitsimpuls” te ontwikkelen en, volgens hun plan, de bijzondere natuurlijke en recreatieve waarden in het gebied de komende jaren te versterken en te beschermen. Dat versterken van de natuur moet je wel met een korrel zout nemen, een flinke korrel zelfs! We hebben hier in de Merenwijk veel argwaan tegen de plannen, want de Kagerzoom ligt vlak achter onze wijk.

Nu beren op de weg, straks koeien!

Ik vrees voor de begaanbaarheid van het pad achter onze wijk, het Joppepad. Als ik het goed heb begrepen, wil men het hek tussen het fietspad en de dijk weghalen waardoor de beesten, die normaal gesproken achter het hek grazen, in het plan vrij mogen rondlopen tussen wildroosters. Dus de kans bestaat, dat de fietser een koe tegenkomt op zijn of haar pad. En als het geen koe is, dan is het misschien wel zijn of haar “visitekaartje”. Kortom het Teylinger plan beperkt en frustreert de fietser in grote mate.

Dan heb ik het nog niet gehad over andere gebruikers van het Joppepad, zoals ouderen die minder goed ter been zijn, voor wie een wildrooster een onoverkoombare barrière is, of mensen met een kinderwagen of een rollator. Zo’n rollator gebruik je ook in huis en dat bevordert de hygiëne natuurlijk niet! Ook jongeren die lekker om de golfbaan willen skeeleren of hardlopers worden gefrustreerd door roosters en vlaaien.

Samenvatting

De plannen van de gemeente Teylingen bedreigen de privacy van de bewoners aan de noordrand van de Merenwijk, beperken de mobiliteit van de gebruikers van het Joppepad en komt de natuur van de Kagerzoom niet ten goede. Het plan staat haaks op de uitkomst van de enquête van 2016.

 

Informatief.

Qua informatie kan ik u verwijzen naar de zeer informatieve site www.houdkagerzoommooi.nl of de site van Teylingen www.kagerzoom.info.

Ik hoop dat ik u juist heb geïnformeerd en ik hoop dat u als politicus wat kan doen aan deze vreemde en voor de Merenwijkers ongewenste ontwikkeling.

Ik hoop dat u wat heeft aan deze mail, want nu zijn er weer ‘beren’ op de weg en straks koeien!

Met vriendelijke groet,

Warner Borgeld.

Rivierforel 47

2318MG Leiden

 

P.S.
Een soortgelijk schrijven heb ik op 9 februari 2018 aan de Fietsersbond Leiden toegezonden.
Brief aan de Fietsersbond

 

Kagerzoom, Teylingen en de ‘beleving’…

Kagerzoom, Teylingen en de ‘beleving’…

De plannen van de gemeente Teylingen met de Kagerzoom worden een stuk duidelijker als je naar hun visie op het buitengebied kijkt (uit Visie op Recreatie & Toerisme, Teylingen, 2016):

 • Doel 1. verbeteren van de voorzieningen … in Teylingen in zowel het buitengebied als de kernen met als doel: ‘verhoging van de bestedingen’…..
 • Doel 2: verbeteren en versterken van het toeristisch product ……met als doel een hoge belevingswaarde van de gemeente en verhoging van de bestedingen.

Het zal dus niet zo lang meer duren of de huidige plannen ‘om de beleving’ in de Kagerzoom te vergroten, zullen worden gevolgd door plannen voor het maken van aanlegsteigers op Strengen en Tengnagel. Daarna krijgen we het verlenen van vergunningen voor koek- en zopie tenten, gevolgd door evenementen. Uiteindelijk hebben we een situatie zoals op Koudenhoorn in de zomer: heel veel boten en kratten bier, lawaai, schetterende radio’s en overal rommel.

Verdwenen is dan wat we met zijn allen willen: rust, ruimte en natuur.

Het gebied is mooi zoals het is: de dijkjes die het oude polderlandschap illustreren; de rij populieren die de stad Leiden, gezien vanuit het natuurgebied, aan het zicht onttrekken; de fietspaden die het rondje Groene Hart -via het pontje van James- koppelen aan het Duin- en Bollenlandschap. De fietspaden waarop ook kinderen, bejaarden, kinderwagens, buggies en skeeleraars ongehinderd hun weg vinden, met zicht op de koeien, schapen of ezels net achter het hek of de sloot. Waar je alleen, met familie en vrienden of met de buren even een ommetje maakt, zonder dat je naderhand de stront uit je schoenzolen hoeft te krabben, zoals kennelijk in het nieuwe plan als beleving wordt geschetst.

Ik hoorde iemand zeggen: als het Kagerzoomgebied helemaal kaal was geweest en Bart van Dijk, de projectleider namens Teylingen, had een plan gemaakt dat precies hetzelfde was als het gebied er nu uitziet, dan was hij in een zegekar rondgereden en iedereen was enthousiast geweest. Helaas: kennelijk moeten er allerhande onzinnigheden, frutsels en franjes worden toegevoegd, voor de ‘beleving’, want daar is hij toch voor betaald. Deze plannen bevatten totaal geen meerwaarde: niet voor de dieren en niet voor de mensen die er lopen of fietsen of er wonen.

Kennelijk is er geld over: maar waarom besteed je dat niet aan iets meer scheiding van de fiets- en wandelpaden, aan verbetering van de asfaltkwaliteit van het fietspad (ook voor skeeleraars prettig), aan een plan hoe je de populieren zou kunnen vervangen door nieuwe (in fases, zodat het mooie beeld gehandhaafd blijft), aan bankjes, picknickplaatsen, een paar vissteigers aan de Grote Sloot of elders, eenvoudige dingen waarbij je het huidige karakter in stand houdt.

Ik geniet van het gebied, elke dag. De openheid, de ruimte, de rust. In weer en wind maak ik een wandeling of een fietsrondje, overdag of ’s avonds. Maar ik zit er niet op te wachten om tussen de koeien of schapen door te laveren (wat voor hun ook niet plezierig is), en na thuiskomst de stront onder mijn schoenen uit te krabben of mijn fiets schoon te spuiten. Als ik dat wil ga ik wel naar Tengnagel.

Dus: houd het simpel, laat de dieren met rust in hun gebieden, en laat mensen gewoon fijn, onbezorgd en ongestoord wandelen en fietsen in dit kleine maar mooie polderlandschap.

Een plan zonder doel – een brochure zonder inhoud

De brochure van de gemeente Teylingen

Een startpunt voor huidige discussie over de toekomst van de Kagerzoom is de brochure die de gemeente Teylingen door Arcadis en Bureau Bolwerk heeft laten maken. De brochure bevat een heel globale visieschets die elementen van de gebiedsontwikkeling schildert. Ik heb de brochure maar eens heel zorgvuldig gelezen en kom tot nogal schokkende conclusies.

Download mijn volledige commentaar

Een plan zonder richting

Nergens is de doelstelling van de voorgestelde ontwikkeling duidelijk omschreven. Veel verder dan algemeenheden over een “kwaliteitsimpuls” en “het gebied voor mooier te maken voor iedereen die er woont, werkt en geniet” komt de visieschets niet. De vraag “waarom is dit nodig?” wordt nergens beantwoord.

Een plan zonder startpunt

Je zou toch verwachten dat een verbeteringsplan begint met een inventarisatie van de huidige situatie. Wat zijn op dit moment de recreatiewaarden en voor welke gebruikers? Welke natuurwaarden bevinden zich waar in het gebied?  Met welke ontwikkelingen dient er rekening worden gehouden? Geen enkele van deze vragen wordt beantwoord. Dat is ernstig, want op die manier wordt voorbij gegaan aan het vele moois dat er nu is en juist door verkeerde maatregelen kan verdwijnen. Wie niet weet waar hij is, kan nooit een route bepalen.

Megaplan voor minigebied

Er worden allerlei maatregelen voorgesteld zoals het aanleggen van paden voor verschillend gebruikers, het verwijderen van bomen, het aanleggen van een vogelhut tot en met het omzetten van bos in moerasland. Je zou als je de brochure leest bijna denken dat het om een hele provincie ging. Het gaat hier om een kleine postzegel in de provincie Zuid Holland, waar best iets verbeterd kan worden, maar ruimtelijk zijn de mogelijkheden beperkt tot kleine verbeteringen aan het heel smalle strookje rond de golfbaan, en misschien iets meer maatregelen op de Strengen en de Tengnagel, waar echter de natuur om bescherming tegen te veel recreatie vraagt.

De opstellers begrijpen niet wat natuur is

In de brochure wordt het samengaan van recreatie en natuur tot dogma verheven. Je krijgt de indruk dat de opstellers niet begrijpen wat natuur is en zeker niet dat een te grote recreatiedruk de natuur zal schaden. De beelden in de brochure geven een indruk van sterke toename van (luidruchtige) recreatie.  Geen woord over wat dit voor de natuur kan betekenen.

Met de wensen van de gebruikers is geen rekening gehouden

En voor wie wordt dit allemaal gedaan? De brochure vermeldt dat de visie mede de uitkomst is van een evenwichtig proces van participatie. Dat is helaas niet waar.

Met de wensen van belangrijke gebruikers en belanghebbenden is geen rekening gehouden. De duidelijke uitkomsten van een enquête onder de gebruikers zijn niet in de visieschets terug te vinden.

Pure fantasie zonder informatie

Ik heb vandaag vier uur besteed aan het bestuderen van de brochure. Als mij nu iemand vraagt, wat er in staat, dan heb ik geen echt antwoord. Eigenlijk staat er niets in, behalve een visieschets die op geen enkele duidelijke doelstelling en harde informatie is gebaseerd. Pure fantasie opgehangen aan dure volzinnen. Meer is het niet.

Ik heb de brochure zin voor zin bekeken en becommentarieerd. Bovendien heb ik commentaar geleverd op de suggestieve beelden in de brochure. Reacties op mijn commentaar zijn meer dan welkom.

Download mijn volledige commentaar (PDF)

Download brochure (PDF)

Warner Borgeld: Het Teylingse plan voor Kagerzoom of Weg met rust en ruimte

Het Teylingse plan voor Kagerzoom, of Weg met rust en ruimte!

door Warner Borgeld

Na het plan voor een grote jachthaven in 2010 in de Broek en Simontjespolder en het aanleggen van een skeelerbaan in 2016 in de Veerpolder, lanceert de gemeente Teylingen nu het plan voor het oppimpen van de Kagerzoom, het natuurlijke recreatiegebied ten noorden van de Merenwijk.

In een enquête in 2016 vraagt de gemeente Teylingen wat men vindt en wat men wil met het gebied Kagerzoom. Dit is een prachtig initiatief van Teylingen om inspraak van de burgers te krijgen. Ongeveer 96% van de mensen die hierop reageren woont in de Merenwijk. Dit geeft wel aan hoe belangrijk de Kagerzoom is voor de Merenwijkers. Zij geven aan dat zij kiezen voor het koesteren van de huidige situatie van de Kagerzoom: de rust, de ruimte en de natuur in dit gebied. Het is de groene “achtertuin” van de Merenwijk, een ommetjes- en uitwaaigebied waar je geestelijk weer helemaal kan opladen. Wat een goed initiatief van Teylingen om te polsen wat de gebruikers voor de toekomst willen!

Recent wordt bekend dat er nieuwe plannen zijn voor Kagerzoom. Plannen die een directe bedreiging vormen voor de privacy van de bewoners langs de noordrand van de Merenwijk en die verder haaks staan op de wensen van de gebruikers, zoals zij dat hebben aangegeven bij de enquête in 2016. Het is echter niet alleen droefenis! Voor de vogelaars is er gedacht aan een vogelspothut op de Strengen. Dat is natuurlijk prachtig, vooral als de locatie van die hut wordt bepaald in samenspraak met de vogelaars, maar het moet natuurlijk geen “hangplek” worden.

Over het algemeen is dit een oppimpplan dat de rustige natuur moet commercialiseren onder het mom van kwaliteitsimpuls en versterking en bescherming van de bijzondere natuurlijke en recreatieve waarden in het gebied. Alsof invullers van de Teylinger enquête van 2016 en veel andere gebruikers en belanghebbenden behoefte hebben aan deze transformatie. In die enquête over dit gebied hebben zij immers juist aangegeven dat zij kiezen voor het koesteren van de huidige situatie, de rust, de ruimte en de natuur. Dat betekent dus niet dat alles op de schop moet! Weinigen hebben er om gevraagd om zo veel gemeenschapsgeld te investeren in iets dat ze niet willen. Bovendien wordt er al helemaal niet gesproken van een kwaliteitsimpuls van de natuur zelf.

Een van die impulsen in het plan van Teylingen is om de dijk flink te verlagen en de populieren langs het Joppepad te rooien, de hekken daar weg te halen en de doorgangen met wildroosters af te sluiten. Dit betekent dat de dieren van de kinderboerderij daar binnen de roosters vrij kunnen rondlopen en dat recreanten nu niet meer gebonden zijn aan het pad. Dit is een directe bedreiging voor de privacy van de bewoners van de noordrand van de Merenwijk.

Waarom moeten de hekken eigenlijk weg? Wie van de bewoners zou hiervoor hebben gepleit? En wie helpt de ouderen over de wildroosters? Hoe moet dat met een rollator, kinderwagen of scootmobiel?

En waarom moet de dijk eigenlijk weg? Die dijk vormt toch een prachtig, landschappelijke overgang tussen de bebouwing van de stad en het polderlandschap van Kagerzoom. Mooier kan het haast niet in een polder. En kan die dijk eigenlijk zo maar weg? Als ik de recente app “Overstroom ik?” van Rijkswaterstaat bekijk, kan de Merenwijk in het ergste geval 1,5 meter onderwater komen te staan. Dan lijkt het slechten van de dijk een heel onverstandig besluit, immers geeft deze dijk geen bescherming aan de Merenwijk? Die dijk is de peilscheiding in de waterhuishouding achter ons huis! Die dijk is daar in de tachtiger jaren aangelegd, toen de Merenwijk in aanbouw was en een dijk bouw je toch immers niet voor niets! Trouwens eind jaren tachtig is een plan voor een pad op de dijk ook al afgeschoten, want dat pad zou de privacy van de bewoners te veel schaden. Is er sindsdien wat veranderd aan onze behoefte aan onze privacy of ons recht op privacy? Ik denk van niet!!

Reactie van Reinier de Man op de plannen van Teylingen

Inleiding

Dit is mijn eerste snelle reactie op de ondoordachte plannen van de gemeente Teylingen. Ik reageer zowel op de zin en onzin van het plan als geheel als op de rampzalige gevolgen die dit plan voor de bewoners aan de rand van de Merenwijk kan krijgen. Ik zal deze stellingname nog verder uitwerken en onderbouwen in de naaste toekomst.

Reinier de Man,
Rivierforel 45, 2318 MG  Leiden
tel. 071-523 6237 mobiel 06-5316 544
e-mail reinier@rdeman.nl

Algemeen

Rust en natuurlijke ruimte staan centraal
 1. Wij hebben te laat kennis genomen van een plan dat tot onze verbazing  al een tijd in ontwikkeling blijkt te zijn.
 2. Het gaat om de verdere ontwikkeling van natuur- en recreatiewaarden, ook met het oog op meer bezoekers in de naaste toekomst.
 3. Leveren de plannen een verbetering t.o.v. de huidige situatie? Dat is de vraag. Om die vraag te beantwoorden, moeten twee andere vragen eerst beantwoord worden:
  • wat zijn de doelstellingen waaraan wij verbeteringen/verslechteringen afmeten?
  • wat is, in het licht van deze doelstellingen de huidige waarde?
 4. De doelstellingen, breed gedragen door de huidige ‘gebruikers’ van het gebied hebben alle te maken met het behoud (of eventueel verbetering) van rust en natuurlijke ruimte.
 5. Het huidige gebied is uniek in dat opzicht:
  • vlakbij een stedelijk gebied een uniek gebied: mooie natuur en veel ruimte, waar de huidige ‘gebruikers’ (wandelaars met of zonder hond, fietsers, vogelaars, etc.) met volle teugen van kunnen genieten;
  • hoge natuurwaarde: ijsvogels vliegen vlak langs de merenwijk, blauwborstjes in de strengen, groene spechten die zich tegoed doen aan mieren op de dijk langs de merenwijk, etc.

“Reactie van Reinier de Man op de plannen van Teylingen” verder lezen