Een onbegrijpelijk slecht plan

De plannen om de dijk ten noorden van de Merenwijk weg te halen vind ik onbegrijpelijk. Die dijk is een prachtige, landschappelijke scheiding tussen de rand van de stad en het open veld. Mooier kan je zo’n overgang niet bedenken. Het geeft ook de Leidenaars hun privacy, maar ook de wandelaars en fietsers hebben zo een soort van privacy.

Wat een slechte gedachte om de hekken weg te halen, wildroosters te plaatsen en de dieren er vrij los te laten lopen. Hebben deze plannenbedenkers wel eens aan ouderen en gehandicapten gedacht. Vast niet!

Teylingen propageert: Breng de natuur naar de mens toe. Zie je het voor je. Dieren die al jaren niet door het publiek mogen worden gevoerd, lopen nu samen met dat publiek in hetzelfde terrein! Groepen fietsers die op het fietspad worden gehinderd door de uitwerpselen van de dieren. Zie je het voor je? Op de racefiets zonder spatbord door een koeienvlaai. Dan komt de natuur wel heel erg naar je toe. Met dit plan jaag je de natuur weg en ook de recreatie wordt belemmerd.

Ik vind dit plan van Teylingen een slecht plan en het kost een hoop gemeenschapsgeld. Daar moet niet mee worden gesmeten! Daar moet heel zorgvuldig mee worden omgegaan. Niet alles hoeft op! En zeker niet aan een eenpersoons uitkijktoren op een plaats waar geen dagjestoerist komt. Wat een flauwe kul zo’n uitkijktoren.

Als er toch wat aan Kagerzoom moet worden gedaan, onderhoud het gebied dan eens!! We hoeven niet steeds wat nieuws te bedenken, maar doe eens wat aan onderhoud! Plaats voldoende vuilnisbakjes en plaats hier en daar een extra bankje. Laat die vuilnisbakjes ook vaak genoeg legen. Doe wat aan het regenwater dat in grote plassen op het pad blijft staan. Vlak bij de drivingrange van Kagerzoom is wel ruimte voor een picnictafel of zo. Daar hebben de mensen wat aan. Hier en daar rond het golfterrein van Kagerzoom kunnen wel wat bomen worden geplant, dat is beter dan omzagen. Als er dan nog geld over is, onderhoud het pad in de Kagerzoom. Dat asfalt is op veel plaatse helemaal versleten.

Hartelijke groet,

Anne Marie

Is het gedaan met de privacy?

Uit mijn brief aan de Wethouders Damen en Strijk

 

Geachte mevrouw Damen en mijnheer Strijk,

De plannen voor het oppimpen van de Kagerzoom door de gemeente Teylingen raken de privacy en de mobiliteit van de Merenwijkers. Ik vroeg ik mij af, hoe het mogelijk is dat de gemeente Teylingen zo “te keer” kan gaan in de Kagerzoom, een gebied dat menig Merenwijker als zijn of haar “achtertuin” ziet. Is een deel van Kagerzoom niet Leids? Hoe komt het dan, dat de bewoners niet zijn geïnformeerd door de gemeente Leiden?

Gedaan met de privacy?

In de Teylinger plannen wordt de dijk direct ten noorden van de Merenwijk geslecht en worden gezonde populieren gekapt. Die dijk is in de tweede helft van de vorige eeuw aangelegd, toen de Merenwijk in aanbouw was. Navraag bij het Hoogheemraadschap wijst uit, dat deze dijk bij hen niet meer als dijk functioneert, maar als peilscheiding tussen twee water niveaus. Voor de bewoners van de “Duinen, Dalen, Forellen en Karpers” is deze dijk wel functioneel, namelijk als een borg voor privacy. Deze privacy is in de zeventiger/tachtiger jaren aan deze bewoners gegarandeerd. Een gepland fietspad op de dijk is door deze garantie achter de dijk aangelegd. In het plan van de gemeente Teylingen wordt deze verworven privacy ernstig geweld aangedaan.

Gebruikers willen rust en ruimte

In september 2016 heeft de gemeente Teylingen een enquête over dit gebied georganiseerd en ongeveer 95% van de respondenten waren woonachtig in de Merenwijk. In de antwoorden van deze enquête is de wens naar voren bracht van rust en ruimte in het landschap van Kagerzoom. De gemeente Teylingen wil echter het geheel op de schop nemen. Het organiseren van een enquête was natuurlijk een prachtig initiatief van Teylingen, maar dat bindt hen natuurlijk wel tot iets. Nadien zijn wij Merenwijkers heel laat pas op 23 januari door Teylingen in het Regenboogcentrum op de hoogte gebracht van hun nieuwe plannen rond Kagerzoom. Plannen die totaal afwijken van de wens van de gebruiker en totaal afwijken van het resultaat van de enquête. Hierdoor groeit het protest in de wijk. De aangehangen brief hebben we op 12 februari ontvangen en gelukkig kunnen we weer onze wensen kenbaar maken. Maar of er naar ons wordt geluisterd, is maar afwachten.

Kwaliteitsimpuls?

Elke ochtend fietsen forensen en ouders met schoolkinderen via het Joppepad aan de noordrand van de Merenwijk door de Kagerzoom naar hun werk en school en dat is een vlotte, leuke en veilige route. In het weekend wordt deze route veel gebruikt door recreërende fietsers.

De gemeente Teylingen heeft echter plannen om de natuur in de Kagerzoom hier met een “kwaliteitsimpuls” te ontwikkelen en, volgens hun plan, de bijzondere natuurlijke en recreatieve waarden in het gebied de komende jaren te versterken en te beschermen. Dat versterken van de natuur moet je wel met een korrel zout nemen, een flinke korrel zelfs! We hebben hier in de Merenwijk veel argwaan tegen de plannen, want de Kagerzoom ligt vlak achter onze wijk.

Nu beren op de weg, straks koeien!

Ik vrees voor de begaanbaarheid van het pad achter onze wijk, het Joppepad. Als ik het goed heb begrepen, wil men het hek tussen het fietspad en de dijk weghalen waardoor de beesten, die normaal gesproken achter het hek grazen, in het plan vrij mogen rondlopen tussen wildroosters. Dus de kans bestaat, dat de fietser een koe tegenkomt op zijn of haar pad. En als het geen koe is, dan is het misschien wel zijn of haar “visitekaartje”. Kortom het Teylinger plan beperkt en frustreert de fietser in grote mate.

Dan heb ik het nog niet gehad over andere gebruikers van het Joppepad, zoals ouderen die minder goed ter been zijn, voor wie een wildrooster een onoverkoombare barrière is, of mensen met een kinderwagen of een rollator. Zo’n rollator gebruik je ook in huis en dat bevordert de hygiëne natuurlijk niet! Ook jongeren die lekker om de golfbaan willen skeeleren of hardlopers worden gefrustreerd door roosters en vlaaien.

Samenvatting

De plannen van de gemeente Teylingen bedreigen de privacy van de bewoners aan de noordrand van de Merenwijk, beperken de mobiliteit van de gebruikers van het Joppepad en komt de natuur van de Kagerzoom niet ten goede. Het plan staat haaks op de uitkomst van de enquête van 2016.

 

Informatief.

Qua informatie kan ik u verwijzen naar de zeer informatieve site www.houdkagerzoommooi.nl of de site van Teylingen www.kagerzoom.info.

Ik hoop dat ik u juist heb geïnformeerd en ik hoop dat u als politicus wat kan doen aan deze vreemde en voor de Merenwijkers ongewenste ontwikkeling.

Ik hoop dat u wat heeft aan deze mail, want nu zijn er weer ‘beren’ op de weg en straks koeien!

Met vriendelijke groet,

Warner Borgeld.

Rivierforel 47

2318MG Leiden

 

P.S.
Een soortgelijk schrijven heb ik op 9 februari 2018 aan de Fietsersbond Leiden toegezonden.
Brief aan de Fietsersbond

 

Een bijzondere Hollandse omgeving

Ik woon al vele jaren in het buitenland en ben me bij bezoek aan Nederland door de jaren heen steeds meer bewust geworden van de verdwijnende natuur en het oorspronkelijke landschap in Nederland.

Bij familiebezoek op de Rivierforel in Leiden realiseer ik me altijd wat een bijzondere Hollandse omgeving het is, waar ik nog kan genieten van de rust, het water en de wind in de bomen. Het zou bijzonder triest zijn als dit tijdloze lokale landschap zou verdwijnen, zowel voor de lokale bewoners als ook bezoekers aan de regio. Denkend aan nu en de toekomst hoop ik dan ook dat de voorgenomen plannen van de gemeente Warmond niet zullen worden doorgevoerd.

 

Arthur Neele, Londen, UK

Do not remove the trees!

Beautiful trees

I was most distressed to hear about the plan to remove the trees and change the character of the parkland behind the Rivierforel in Leiden.  As a visitor to the Netherlands from Canada, I have enjoyed many hours walking along the canal and listening to the wind and to the birds in the trees. The trees provide beauty as well as shelter, shade, and important habitat for birds and insects.  I consider the area a rare natural refuge in an otherwise densely populated, urbanised country.

a rare refuge

The positive health benefits of spending time in natural landscapes are well-documented; in a small country with few natural areas, it seems counterintuitive and ill-advised to destroy or alter natural parkland.  Changing the extant landscape and land use would be devastating not only to the local wildlife, but to the residents and visitors who benefit from spending time in this beautiful, natural, and peaceful area.

Laura Cottrell
Vancouver Canada