Deze website: achtergrond en doel

door Reinier de Man

Waarom heb ik deze website opgezet?

In januari 2018 hoorde ik van de plannen van de gemeente Teylingen voor ingrijpende maatregelen voor de inrichting van de Kagerzoom en van de bijeenkomst die op 23 januari in de Merenwijk was georganiseerd. Alleen omdat mensen in onze omgeving ons hierop wezen, wisten wij ervan. Het nieuws over de plannen met de Kagerzoom kwam als een grote schok, vooral voor degenen die aan de rand van de Merenwijk wonen en voor wie regelmatig rond de golfbaan en over de Strengen en Tengnagel wandelen. Het nieuws leidde tot grote emoties, zowel over de inhoud van de ‘visie’ (en de suggestieve beelden in de brochure) als over de grove nalatigheden in het proces. Hoe kon het dat de belangrijkste ‘gebruikers’ en omwonenden zo slecht geïnformeerd waren?

Ik heb toen meteen deze website opgezet met maar één doel: open uitwisseling van meningen en feiten tussen iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van de Kagerzoom. De website is een helaas noodzakelijke aanvulling op de officiële projectwebsite http://www.kagerzoom.info/kagerzoom.info/ . Deze laatste website geeft wel mogelijkheden tot commentaar op de plannen, maar is niet het open en onpartijdige forum dat nu nodig is.

Wat is deze website wel en niet?

Wat de website wél is
  • Een open forum voor de uitwisseling van meningen en feiten, zonder selectie of waardering door de moderator zolang de bijdragen beargumenteerde stellingnames bevatten en qua stijl en taalgebruik door de beugel kunnen.
  • Een aanvulling op bestaande informatiebronnen en instrumenten voor informatie-uitwisseling.
  • Een plek waar feiten van fantasieën kunnen worden gescheiden, waar emotionele verdachtmakingen kunnen worden vervangen door goede argumenten.
Wat de website niet is
  • De website is geen actiegroep tegen de plannen van Teylingen.
  • De website is geen club van eensgezinden.  Meningsverschillen zijn niet alleen welkom. Ze zijn  noodzakelijk voor een goede discussie.
  • De website is geen medium dat uitsluitend negatieve kritiek levert op de plannen van Teylingen. Positief commentaar op de plannen van Teylingen is even welkom als suggesties voor veranderingen.
Mijn rol

Als moderator moderator@houdkagerzoommooi.nl zorg ik voor het plaatsen van alle bijdragen en commentaren op de website en vraag af en toe om verduidelijking.

Als bewoner van de Merenwijk (Reinier de Man) plaats ik ook af en toe eigen bijdragen, maar dan onder mijn eigen naam.

Reinier de Man (moderator)