Van diverse organisaties

Reactie op concept-visie “Kagerzoom, levend landschap” van de participatiegroep

De participatiegroep waarin vertegenwoordigers van Wijkvereniging Merenwijk, Vogelwerkgroep Teylingen, Vogelwerkgroep Merenwijk, de Stichting Broek- en Simontjespolders en diverse anderen bracht op 30 januari een reactie uit op de concept-visie. Het stuk begint met:

“Positief, met zorgpunten

Op hoofdlijnen is het plan door onze groep positief ontvangen. We zijn blij met het uitgangspunt om het huidige karakter van het gebied te behouden en versterken. We zijn blij met de versterking van de relatie met het boerenbedrijf en de kinderboerderij, als beheerders van het gebied. In deze vorm is Kagerzoom in onze ogen een mooie aanvulling op het regionale recreatieve netwerk. We kijken met waardering terug op de vele mogelijkheden die ons zijn geboden om onze inbreng te kunnen leveren en op de wijze waarop die door het projectteam is meegenomen. Tegelijkertijd leven er bij ons nog diverse zorgpunten waar het gaat om inrichtingsdetails en vooral ook beheer. Wat ons betreft zijn die zodanig dat ze bepalend zijn voor het eindresultaat en het uiteindelijke welslagen van het hele project.”

Vervolgens worden als belangrijkste aandachtspunten genoemd:

 1. Dijk tussen wijk en Kagerzoom
 2. Populieren
 3. De Strengen
 4. Schapenwijde
 5. Moerasdriehoek
 6. Broek- en Simontjespolder
 7. Verlengd fietspad bij de molen
 8. Holle Mare
 9. Schapenweide
 10. Loslopende dieren
 11. Rietland de Strengen
 12. Moerasbos de Strengen
 13. Tengnagel

Bekijk hier de hele brief

Geef een reactie