De dijk en de populieren

De dijk en de populieren in de visieschets

Zie voor foto’s ook de speciale foto-pagina

Het schrikbeeld

Uit de brochure: de huidige rust
Uit de brochure: koeien, wandelaars, fietsen, rolstoelen… Alles door elkaar.

De plannen om de dijk te verlagen, de bomen te rooien en de scheiding tussen mens en dier op te heffen, hebben tot grote verontrusting bij de bewoners aan de rand van de Merenwijk geleid. Op de website kagerzoom.info staat:

"De foto op pagina 10 van de brochure geeft dus een indruk van hoe een deel van de dijk er uit zou kunnen zien op een plek ver van de woningen. Het is bedoeld als inspiratie voor het gesprek."

Dat is in ieder geval gelukt. Er is massale tegenstand tegen het gepresenteerde beeld ontstaan.De in de visieschets als verbetering gepresenteerde verandering wordt bijna door niemand als een verbetering gezien. Niet alleen de bewoners zijn kritisch. Ook wandelaars vragen zich af of het verwijderen van hekken (en de aanleg van wildroosters) wel zo’n goed idee is. Vooral ook ouderen en gehandicapten zien vooral belemmeringen ontstaan.

Vrijwel niemand lijkt begrip te hebben voor het wegnemen van de barrières tussen mens en boerderijdier. Daarbij wordt naar voren gebracht dat ook nu al de dieren gevaar lopen doordat mensen de dieren verkeerd voeren. Dit gevaar zou alleen maar toenemen.

 

Er zijn ons, afgezien van de inhoud van de visieschets, geen stellingnames bekend van bewoners of andere personen en groepen die positief met de voorgestelde maatregelen instemmen. Zijn die er wel, dan vragen wij om aanvullende informatie voor deze website.

Onzekerheden en vragen

In de huidige discussie is een aantal vragen naar voren gekomen. Het is belangrijk dat deze vragen snel en op basis van goede informatie beantwoord worden.

 1. De levensduur van de bomen. Sommigen beweren dat de bomen aan het eind van hun levensduur zijn en dat ze zo langzamerhand gevaarlijk worden. Anderen geloven hier niets van en zeggen dat zulke bomen gemakkelijk 60 jaar oud kunnen worden. Zie ook de commentaren op de website van de Broek-en-Simontjespolder.
  Voor de eventuele beslissing deze bomen te rooien kan het antwoord belangrijk zijn. Zijn de bomen inderdaad te oud aan het worden, dan zou een (stapsgewijze) vervanging natuurlijk ook een optie zijn.
  Meer informatie is hier vereist. Wie meer informatie heeft, graag via het commentaarvak op deze pagina naar de website opsturen. Dank.
 2. De grens tussen de Merenwijk (Leiden) en Kagerzoom (Teylingen). In de discussie is door velen naar voren gebracht dat de dijk en de bomen helemaal niet bij Teylingen horen. Hoewel je na een vluchtige bestudering van bestemmingsplannen etc. wel tot die conclusie zou kunnen komen, is dit waarschijnlijk toch niet juist. Op basis van de beschikbare informatie kan men vaststellen dat de dijk en de bomen in 2015 door de Gemeente Leiden aan Teylingen zijn verkocht. Dit lijkt indertijd ook in de gemeentepolitiek niet helder gecommuniceerd te zijn zodat deze conclusie voor velen toch een verrassing is.
  We hebben aan dit thema inmiddels een aparte pagina gewijd.
 3. Het belang van de dijk voor bescherming tegen hoogwater.
  De conclusie is eenvoudig. Deze dijk, ooit aangelegd bij de ontwikkeling van de Merenwijk, heeft tegenwoordig geen enkele beschermingsfunctie meer. Er zijn genoeg goede argumenten voor het behoud van de dijk (privacy, esthetische waarde), maar bescherming tegen hoogwater hoort daar niet bij.

 

Berichten over dit thema

 • Een onbegrijpelijk slecht plan by Anne Marie Henkemans - De plannen om de dijk ten noorden van de Merenwijk weg te halen vind ik onbegrijpelijk. Die dijk is een prachtige, landschappelijke scheiding tussen de rand van de stad en het open veld. Mooier kan je zo’n overgang niet bedenken. Het geeft ook de Leidenaars hun privacy, maar ook de wandelaars en fietsers hebben zo een soort van privacy. Wat een slechte gedachte om de hekken weg te halen, wildroosters te plaatsen en de dieren er vrij los te laten … Lees verder "Een onbegrijpelijk slecht plan"
 • Is het gedaan met de privacy? by Warner Borgeld - Uit mijn brief aan de Wethouders Damen en Strijk   Geachte mevrouw Damen en mijnheer Strijk, De plannen voor het oppimpen van de Kagerzoom door de gemeente Teylingen raken de privacy en de mobiliteit van de Merenwijkers. Ik vroeg ik mij af, hoe het mogelijk is dat de gemeente Teylingen zo “te keer” kan gaan in de Kagerzoom, een gebied dat menig Merenwijker als zijn of haar “achtertuin” ziet. Is een deel van Kagerzoom niet Leids? Hoe komt het dan, … Lees verder "Is het gedaan met de privacy?"
 • Een bijzondere Hollandse omgeving by Arthur Neele - Ik woon al vele jaren in het buitenland en ben me bij bezoek aan Nederland door de jaren heen steeds meer bewust geworden van de verdwijnende natuur en het oorspronkelijke landschap in Nederland. Bij familiebezoek op de Rivierforel in Leiden realiseer ik me altijd wat een bijzondere Hollandse omgeving het is, waar ik nog kan genieten van de rust, het water en de wind in de bomen. Het zou bijzonder triest zijn als dit tijdloze lokale landschap zou verdwijnen, zowel … Lees verder "Een bijzondere Hollandse omgeving"
 • Do not remove the trees! by Laura Cottrell - I was most distressed to hear about the plan to remove the trees and change the character of the parkland behind the Rivierforel in Leiden.  As a visitor to the Netherlands from Canada, I have enjoyed many hours walking along the canal and listening to the wind and to the birds in the trees. The trees provide beauty as well as shelter, shade, and important habitat for birds and insects.  I consider the area a rare natural refuge in an … Lees verder "Do not remove the trees!"

Geef een reactie