De grens tussen Leiden en Teylingen

Waar loopt de grens?

Gemeentegrens en eigendom van de grond: twee verschillende zaken

Als we de website kagerzoom.info lezen, krijgen we de indruk dat de gemeente Teylingen eigenaar is van grond die wel binnen de gemeente Leiden ligt. Dat zou de verwarring verklaren over de ligging van de grens. Citaat:

De gemeente Teylingen is grondeigenaar van het gebied waar de ontwikkeling betrekking op heeft. Een deel van die grond ligt binnen de gemeentegrens van de gemeente Leiden. Leiden is voor die grond dan ook bevoegd gezag voor plannen of werkzaamheden waarvoor een vergunning nodig is zoals het rooien van bomen. Dat soort plannen moet aangevraagd of getoetst worden door de gemeente Leiden.
Bestemmingsplannen

De visieschets neemt de dijk en de populieren achter de dijk (gezien vanuit de Merenwijk) mee in het totale plaatje. Die liggen – volgens onze actuele informatie – inderdaad sinds 2015 op door Teylingen aangekochte grond in de gemeente Leiden. De grens op het bestemmingsplan ligt vanuit Leiden gezien voorbij de dijk. Zie bijgaande plaatjes.

Kadasterkaarten

De gemeentegrens loopt waarschijnlijk aan de Teylinger kant van het donkere gebied. Let wel op het verschil tussen de grens van de gemeente Teylingen en de grens van het gebied dat de gemeente Teylingen in bezit heeft, ook aan de Leidse kant.

Klik op de figuur voor gedetailleerde kadasterkaarten