Een doorgaande autoweg?

We zijn het helemaal eens met de stelling, dat de Kagerzoom moet blijven, zoals die is. En dat de folder van de gemeente Teylingen vol loze kreten en tegenstrijdigheden zit. En dat menging van vee met fietsers en wandelaars onwenselijke situaties oplevert.

De grootste angst, die mijn man en ik hebben, is, dat er op termijn een doorgaande autoweg aangelegd gaat worden. Wij zien verschillende aanwijzingen, dat, via een omweg, die aanleg daarvan, zowel van de gemeente Teylingen, maar wellicht ook van de gemeente Leiden, het uiteindelijke doel is.

Ik heb de websites van de gemeente Leiden en die van Teylingen uitvoerig doorgespit, en kom daar regelmatig tegen, dat de (grote) wens en noodzaak is om het Singelpark in Leiden een goede verbinding te geven met het Plassengebied ten Noorden van Leiden. Zowel de gemeente Leiden als Teylingen willen aan de randen van hun gemeenten recreatiegebieden aanleggen in bestaande natuur. En wel zodanig, dat het mogelijkheden biedt aan allerlei soorten middenstand. Zij zijn alleen bereid dáár geld in te steken, niet in natuurbehoud.

De eerste aanwijzing, dat de Kagerzoom bereikbaar moet gaan worden voor auto’s, zien wij in het aanleggen van de “calamiteitenroute” vanaf het bedrijventerrein Teylingen (bij Dekker) via het fietspad naar de ringweg van de Merenwijk. Wij zijn in de “Duinen” eerste bewoner, dus vanaf 1974, en nooit is er behoefte geweest aan zo’n uitgang. Nu is die in korte tijd aangelegd en we hebben geconstateerd, dat, tot voor kort (ik heb de afgelopen weken niet meer gekeken), er geen verbodsborden voor auto’s zijn aangebracht en het paaltje in het midden van de uit/toegang met gemak links- en rechtsom door auto’s gepasseerd wordt. We hebben de gemeente Teylingen hierop schriftelijk gewezen, maar nooit bericht terugontvangen, dat de borden geplaatst zijn.

Maar doorslaggevend is uiteindelijk toch de informatie, die we op de websites van beide gemeenten hebben aangetroffen. Het mogelijk aanleggen van een doorgaande weg. In dat geval wordt dan ook de mogelijkheid geschapen, dat autoverkeer vanaf de A4 de route door de Merenwijk als sluiproute gaat gebruiken om snel op de A44 te komen (en omgekeerd natuurlijk ook). We moeten er niet aan denken.

Bijgaand doe ik een document, waarin ik enkele teksten heb opgenomen (gekopieerd) vanaf de websites van de gemeenten Teylingen en Leiden.

Met vriendelijke groeten,
Cécile en Rino Verhoeven
Leiden